Aktualności Więcej aktualności

Przerwa w dostawie wody15.02.2017

Wniosek na dofinansowanie budowy w Henrykowie złożony.31.01.2017

27 stycznia 2017 r. Spółka Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i (...) więcej

Zakres działalności

Zaopatrzenie w wodę

Woda

Od lat dostarczamy najwyższej jakości wodę

Ujmowanie i dystrybucja wody Uzdatnianie wody Badanie jakości wody

Kanalizacja

Kanalizacja

Gromadzimy, odprowadzamy i oczyszczamy ścieki na terenie gminy

Odprowadzanie ścieków Oczyszczanie ścieków Badanie jakości ścieków

Dodatkowe usługi

Usługi

Świadczymy szerokoą gamę usług dodatkowych

Cennik usług  Ekspertyzy techniczne