Podpisaliśmy Umowę na dostawę samochodu specjalnego 3 września 2015

logotyp

W dniu dzisiejszym tj. 3 września 2015 r.. Zarząd Spółki podpisał z Panem Piotrem Tymborowskim, Prezesem Zarządu firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, umowę na dostawę samochodu specjalnego w ramach Zamówienia: pn. „Kontrakt nr 19 – Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji” stanowiącego część Projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej dla Aglomeracji Szprotawa” współfinansowanego ze środków PO Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.). Wartość zamówienia to kwota 1 291 500 zł..

DSC02826