Do SZWiK popłyną szerokim strumieniem pieniądze z UE

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. otrzymała 1,8 mln zł dofinansowania na wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności w ramach projektu pt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.”

Projekt ten realizowany jest w ramach partnerstwa 18 przedsiębiorstw wodociągowych z woj. lubuskiego. A całkowity koszt dofinansowania z środków unijnych dla tego projektu wynosi 20 713 348,94 PLN. Udział SZWiK w tym projekcie jest jednym z najwyższych spośród wszystkich partnerów i wynosi blisko 9 % całkowitego kosztu.
W dniu 31.08.2017r., Kazimierz Puchan Prezes Zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. Lider partnerstwa w imieniu pozostałych przedsiębiorstw podpisał w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego umowę o dofinansowanie. W imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego umowę podpisała Pani Alicja Makarska -członek zarządu.

Na co pójdą pieniądze ?

W ramach realizacji projektu przewidziane jest wdrożenie trzech modułów e-usług dla ludności tj:

  • MODUŁ nr 1 – System Informacji Przestrzennej.
  • MODUŁ nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.
  • MODUŁ nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.


Na ich wdrożeniu skorzystają przede wszystkim odbiorcy wody. Wdrożenie nowoczesnych i wysokiej klasy metrologicznej urządzeń rejestrujących przepływ wody wyposażonych w radiową transmisję danych pozwoli na ich zdalny odczyt bez konieczności wchodzenia do budynku nawet podczas nieobecności mieszkańca. To znacznie usprawni i obniży koszty odczytów a co najważniejsze pozwoli na pełne zbilansowanie ilości sprzedawanej wody. Wdrożenie elektronicznego biura obsługi klienta pozwoli odbiorcom wody na załatwianie wielu spraw z przedsiębiorstwem bez wychodzenia z domu przez internet. Za pośrednictwem internetu klient będzie mógł otrzymać fakturę, złożyć wniosek czy też reklamację a także będzie mógł sprawdzić historię zużycia i dokonać płatności. Z kolei wdrożenie systemu informacji przestrzennej pozwoli na sprawne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Klienci będą mogli również sprawdzić jaka jest dostępność do sieci przedsiębiorstwa w wybranej przez nich lokalizacji a także złożyć za jego pośrednictwem wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
Wdrożenie tego projektu to niewątpliwie będzie jakościowa rewolucja w relacjach pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane zostało na czerwiec 2020 rok. Całkowity koszt realizacji po stronie SZWiK Sp. z o.o. wyniesie koszty całkowite to 2,6 mln zł.

Wzorcowa współpraca lubuskich wodociągów.

Niewątpliwie konsolidacja lubuskich przedsiębiorstw wodociągowych wokół wspólnego projektu jest wzorem dla innych. Takiej współpracy w branży wodociągowej nie było jeszcze to tej pory w całym kraju. Lubuskie przedsiębiorstwa wodociągowe pokazały, że potrafią ze sobą współpracować w celu polepszenia jakości usług dla swoich klientów.

Jak do tego doszło ?

Otóż warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie było wykazanie, że projekt będzie realizowany na obszarze co najmniej sześciu powiatów województwa lubuskiego. Każde z przedsiębiorstw z osobna nie spełniałoby tego warunku, ale składając wniosek wspólnie już tak. W grudniu 2016 r. prezesi i dyrektorzy 18 przedsiębiorstw podpisali wspólnie umowę partnerską w której określili zasady współpracy stron w ramach ubiegania się o dofinansowanie i realizację projektu. Jako, że wniosek o dofinansowanie mógł złożyć tylko jeden podmiot partnerzy wyznaczyli na lidera Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. które zobowiązali do formalnego złożenia wniosku w imieniu pozostałych. I choć spółka ta nie jest największym udziałowcem projektu, to jest to największe przedsiębiorstwo z pośród partnerów która ponadto posiada już doświadczenie w realizacji tego typu projektu w poprzedniej perspektywie.
Niewątpliwie umiejętność współpracy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w celu wspólnego pozyskania dofinansowania z środków unijnych jest ewenementem na skalę krajową i wzorem do naśladowania przez innych.

Skład partnerstwa i ich udział w projekcie.