Polityka ochrony danych osobowych

25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o.: iodo@szwik.pl