Zatrudnimy na stanowisko pracy: Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych, kierowca

Prezes Zarządu Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych, kierowca

Stacja Uzdatniania Wody Szprotawa

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 2. umiejętność montażu oraz naprawy sieci  oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
 3. prawo do korzystania w pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. dyspozycyjność (możliwość pracy w dniach wolnych od pracy bądź po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii),
 5. prawo jazdy kat B.

Oczekiwania:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 2. dokładność, sumienność, punktualność oraz umiejętność pracy w zespole,
 3. znajomość przepisów BHP i PPoż.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

 1. montaż i naprawa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 3. diagnozowanie oraz usuwanie usterek i awarii,
 4. pełnienie dyżurów domowych.

Informacje dodatkowe:

 1. umowa o pracę na czas określony (w perspektywie możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony),
 2. wymiar czasu pracy: pełny.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia,
 4. podpisana odręcznie klauzula:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę”.

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko: konserwator urządzeń wodno- kanalizacyjnych, kierowca” w terminie do 28.06.2024 roku należy składać osobiście w siedzibie Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o., ul. Chrobrego 1 - skrzynka podawcza lub pocztą na adres :

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1,  67-300 Szprotawa

 

Oferty, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pod adresem: www.szwik.pl.