Dane kontaktowe
Imię i NazwiskoNumer telefonuAdres e-mail
Prezes Zarządu    
 • Piotr Ciołka
68 376 25 26  p.ciolka@szwik.pl
Sekretariat
   
 •  Anna Marek-Święcicka
68 376 25 26 sekretariat@szwik.pl
Główny Księgowy    
 • Monika Danielak
601 280 417 m.danielak@szwik.pl
Dział Finansowo-Księgowy     
 • Agnieszka Drochlińska
68 376 33 41 a.drochlinska@szwik.pl
 • Anna Becla
68 376 33 41 a.becla@szwik.pl
Komórka ds. kadr, płac i obsługi pracowników    
 • Agnieszka Firuta
68 376 25 26 a.firuta@szwik.pl
Dział poboru, uzdatniania i dostarczania  wody    
 • Mirosław Guściewicz
601 717 572 m.gusciewicz@szwik.pl
 • Stanisława Drzewiecka
68 376 59 39, 603 749 009 s.drzewiecka@szwik.pl
 • Paweł Sońta
68 376 59 39, 603 038 809 p.sonta@szwik.pl
 Dział kanalizacji i oczyszczania ścieków    
 • Marcin Żychoniuk
603 403 028 m.zychoniuk@szwik.pl
 • Agnieszka Dymitruk
 669 917 887 a.dymitruk@szwik.pl
Komórka ds. informatyki i zarządzania kryzysowego    
 • Piotr Ksenycz
693 740 808 p.ksenycz@szwik.pl
Komórka ds. technicznych i inwestycji Spółki    
 • Dariusz Kuśnierek
68 376 59 52 d.kusnierek@szwik.pl
 • Józef Becla
68 376 11 50 j.becla@szwik.pl 
Komórka ds. sprzedaży i obsługi klienta    
 • Władysława Zdanowicz
68 376 25 81 w.zdanowicz@szwik.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   
 •  Piotr Ksenycz
 693 740 808 iodo@szwik.pl