Kontakt
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1,
67-300 Szprotawa
tel.: 68 376 25 26
sekretariat@szwik.pl
czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
kasa: Płatności za świadczone przez nas usługi mogą Państwo dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 45, zgodnie z zasadami funkcjonowania kasy.
Całodobowe wodne i kanalizacyjne sieciowe pogotowie techniczne
W dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 68 376 59 39
603 038 809
603 749 009
W pozostałych terminach 609 438 923
Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie (67-300) przy ulicy Chrobrego 1 w celu realizacji zapytania.
Administratorem danych osobowych są Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie, ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 924-190-23-87, REGON REGON 081119198.
Inspektorem Ochrony Danych w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Piotr Ksenycz, tel. +48 693 740 808, adres e-mail: iodo@szwik.pl
Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w powyższym formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.