Stacje uzdatniania wody

I. Stacja Uzdatniania wody ul. Młynarska w Szprotawie

Woda uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej w Szprotawie jest ujmowana z ujęcia głębinowego przy ul. Kraszewskiego w Szprotawie. Woda ta charakteryzuje się ponadnormatywną ilością związków żelaza  ok. 3,1 mg/dm3 Fe i manganu ok. 0,30 mg/dm3 Mn, których usuwanie z wody prowadzone jest w układzie technologicznym składającym się z następujących elementów:

  • Stacja napowietrzania z komorą reakcji pierwszego stopnia w której następuje napowietrzanie wody w celu utlenienia żelaza dwuwartościowego do żelaza trójwartościowego wytrącającego się z wody;
  • Komora reakcji drugiego stopnia – osadnik poziomy, w którym następuje dalsze wytrącanie żelaza;
  • Zbiornik wyrównawczy służący do gromadzenia wody stanowiącej rezerwę dla stacji pomp II° i całego systemu wodociągowego;
  • Stacja pomp II°  tłocząca wodę ze zbiornika wyrównawczego do stacji filtrów;
  • Stacja filtrów zamkniętych, w której na filtrach pośpiesznych ze złożem żwirowym filtracyjno – katalitycznym następuje redukcja ilości związków żelaza i manganu.

Uzdatniona woda z filtrów podawana jest do sieci zewnętrznej.

Nagromadzone żelazo i mangan usuwane jest z filtrów ciśnieniowych podczas cyklicznego procesu płukania. Powstałe wody popłuczne odprowadzane są do osadnika popłuczyn z którego po ustabilizowaniu zostają odprowadzane są do kanału ulgi rzeki Bóbr.

Chlorownia wyposażona w dwa chloratory w której w razie konieczności przy użyciu podchlorynu sodu, można poddać wodę procesowi dezynfekcji.

Na sieci znajduje się również zbiornik wieżowy typu „Mostostal” przy ul .Rolnej w Szprotawie zlokalizowany na działce nr 57/5 obręb Szprotawa oraz przepompownia wody w miejscowości Leszno Dolne zlokalizowana na działkach nr 364/22 i 364/24 obręb Leszno Dolne mające na celu zwiększenie i regulację ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

II. Stacja Uzdatniania wody w Borowinie

Woda uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce nr 320/5 obręb Borowina jest ujmowana z ujęcia  na działce nr 320/4 obręb Borowina, woda ta charakteryzuje się ponadnormatywną ilością związków żelaza  ok. 1,6 mg/dm3 Fe i manganu ok. 0,18 mg/dm3 Mn, woda poddawana jest procesowi napowietrzania w mieszaczu wodno – powietrznym i uzdatniania w hydrofiltrze na złożu żwirowym w celu redukcji ilości związków żelaza i manganu. Jeżeli wystąpi taka konieczność woda poddawana jest procesowi dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu dozowanego przy użyciu chloratora.

Do sieci zewnętrznej woda podawana jest przez zbiornik hydroforowy.

Nagromadzone żelazo i mangan usuwane jest z hydrofiltra podczas cyklicznego procesu płukania wodą uzdatnioną. Powstałe wody popłuczne odprowadzane są do sześciokomorowego osadnika popłuczyn, z którego po ustabilizowaniu zostają odprowadzone do rowu melioracyjnego odwadniającego pobliski teren.

III. Stacja Uzdatniania wody w Dzikowicach

Woda uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce nr 266/8 obręb Dzikowice jest ujmowana z ujęcia znajdującego się na tej samej działce, woda ta charakteryzuje się ponadnormatywną ilością związków żelaza  ok. 4,2 mg/dm3 Fe i manganu ok. 0,20 mg/dm3 Mn, poddawana jest ona procesowi napowietrzania w mieszaczu wodno – powietrznym i uzdatniania w hydrofiltrze na złożu żwirowym w celu redukcji ilości związków żelaza i manganu. Jeżeli wystąpi taka konieczność woda poddawana jest procesowi dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu dozowanego przy użyciu chloratora.

Do sieci zewnętrznej woda podawana jest przez zbiornik hydroforowy.

Nagromadzone żelazo i mangan usuwane jest z filtra podczas cyklicznego procesu płukania wodą uzdatnioną. Powstałe wody popłuczne odprowadzane są do trzykomorowego osadnika popłuczyn, z którego po ustabilizowaniu zostają odprowadzone do przyległego do ujęcia wody stawu p.poż. skąd ciekiem bez nazwy wody popłuczne dostając się do rzeki.

IV. Stacja Uzdatniania wody w Siecieborzycach

Woda uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działce nr 4/28 obręb Siecieborzyce, jest ujmowana z ujęcia znajdującego się na tej samej działce, woda ta charakteryzuje się ponadnormatywną ilością związków żelaza  ok. 2,5 mg/dm3 Fe i manganu ok. 0,12 mg/dm3 Mn, poddawana jest ona procesowi napowietrzania w mieszaczu wodno – powietrznym i uzdatniania w filtrze na złożu żwirowym w celu redukcji ilości związków żelaza i manganu. Jeżeli wystąpi taka konieczność woda poddawana jest procesowi dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu dozowanego przy użyciu chloratora.

Uzdatniona wodo gromadzona jest w dwukomorowym zbiorniku retencyjnym z którego pobierana jest za pomocą pompowni II° a następnie poprzez trzy zbiorniki hydroforowe podawana jest do sieci zewnętrznej.

Nagromadzone żelazo i mangan usuwane jest z filtra podczas cyklicznego procesu płukania wodą uzdatnioną. Powstałe wody popłuczne odprowadzane są do trzykomorowego osadnika popłuczyn, z którego po ustabilizowaniu zostają odprowadzane kolektorem do rzeki Iławka.