Sieć wodociągowa

Usługi dostawy wody na terenie Gminy Szprotawa są realizowane przez 5 odrębnych systemów wodociągowych działających samodzielnie i niezależnie. Podstawą podziału na systemy są ujęcia wody ze stacjami uzdatniania.

Poniższa tabela przedstawia zakres działania systemów, źródła zasilania oraz ogólną strukturę sieci wodociągowej.

Podział sieci wodociągowej ze względu na źródło zasilania.

Lp.

Ujęcie wody

Zasilane miejscowości

Sieć wodociągowa

 (km)

Razem

(km)

Udział procentowy

Przyłącza

Rozdzielcza

Magistralna

1.

Szprotawa

 ul. Kraszewskiego

Szprotawa, Wiechlice
Leszno Górne, Leszno Dolne
Nowa Kopernia, Henryków Cieciszów, Dziećmiarowice, Bobrowice, Sieraków,
Polkowiczki, Kartowice, Szprotawka, Biernatów,
Pasterzowice

40,75

91,11

23,22

155,08

64,95%

2.

Borowina

Borowina

3,63

7,47

0,00

11,10

4,65%

3.

Dzikowice

Dzikowice

3,37

7,26

0,00

10,63

4,45%

4.

Siecieborzyce

Siecieborzyce, Witków, Rusinów

9,14

18,03

7,63

34,80

14,57%

5.

Gościeszowice

gm. Niegosławice

Długie

7,15

14,49

5,53

27,17

11,38%

6.

Razem:

64, 04

138, 36

36,38

238, 78

100,00%