Zgłoszenie awarii

Awarie na sieci lub przyłączu wodociągowym i kanalizacyjnym należy zgłaszać pod numerem telefonu:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 68 376 59 39, 603 038 809, 603 749 009 – (Dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody)
  • dyżur całodobowy: 609 438 923 – (Stacja Uzdatniania Wody)

Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej, to jest za zaworem za wodomierzem głównym.  
Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.