Twardość wody

 

Lp. Źródło zasilania

Jednostka amerykańska

CaCO3 mg/l (ppm)

Stopnie niemieckie

odh (lub on)

 1.  SUW Szprotawa  150 8,4
 2.  SUW Siecieborzyce  217  12,2
 3.  SUW Gościeszowice (dla miejscowości Długie)  275  15,4
 4.  SUW Borowina  343  19,3
 5.  SUW Dzikowice  384  21,6