Status prawny
Oznaczenie formy prawnej:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa:  Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis pod numerem KRS: 0000456862 Rejestracja Spółki przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiła w dniu 2 kwietnia 2013 roku.
Siedziba:  miasto Szprotawa, woj. lubuskie
Adres:  ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa
Kapitał zakładowy spółki: 20 456 500,00 zł