Tranzyt Siecieborzyce-Długie

BUDOWA WODOCIĄGU TRANZYTOWEGO SIECIEBORZYCE - DŁUGIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ, ZBIORNIKIEM WODY I OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WITKOWIE.

 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych co, daje kwotę w wysokości 1.288.293,00 zł.

Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2.501.987,51 zł.

Zadanie będzie realizowane dwuetapowo:
Zadanie nr 1 – „Budowa oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Witkowie", którego realizacja planowana jest do czerwca 2021 r.
Zadanie nr 2 – „Budowa wodociągu tranzytowego Siecieborzyce–Długie wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w Długiem”, którego realizacja planowana jest do kwietnia 2023 r.

 

 Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Witkowie

Zapytanie ofertowe na budowę wodociągu tranzytowego Siecieborzyce-Długie wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w Długiem