Oczyszczalnie ścieków

I. Oczyszczalnia ścieków w Wiechlicach

Oczyszczalnia ścieków w Wiechlicach obsługuje sieć kanalizacyjną sanitarną na terenie miasta Szprotawa miejscowości Wiechlice (osiedle ”Lotnisko”), Dziećmiarowice, Leszno Dolne, Leszno Górne.
Przesył ścieków bytowo – gospodarczych z sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej w/w miejscowości do oczyszczalni ścieków w Wiechlicach zlokalizowanej przy ul. Akacjowej na osiedlu Wiechlice (lotnisko) dz. nr 21/7 i nr 21/3 obręb Dziećmiarowice, odbywa się metodą grawitacyjną oraz ciśnieniową przy udziale 52 przepompowni ścieków:

Podstawowe elementy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach stanowią następujące budowle i budynki:

 • N1 – Studnia rewizyjna początkowa
 • N2 – Zbiornik retencyjny, przepompownia główna , zbiornik ścieków dowożonych
 • N3 – Stacja odbioru ścieków dowożonych
 • N4 – Rektor biologiczny, w skład którego wchodzą:
   • N 4/1 - Komora predenitryfikacji
   • N 4/2 - Komora defosfatacji
   • N 4/3 - Komory denitryfikacji
   • N 4/4 - Komory nitryfikacji
   • N 4/5 - Komory odtleniania
   • N 4/6 - Komora tlenowej stabilizacji osadu
   • komora cieczy nad-osadowej
 • N5.1. i N5.2. – Osadniki wtórne
 • N6 – Stacja odwadniania osadu, pompy osadu, higienizacja
 • N7 – Stacja PIX-u i PAX-u
 • N8 – Budynek techniczny z oczyszczalnią mechaniczną, stacją dmuchaw i agregatem prądotwórczym
 • N9 – Budynek socjalny z kotłownią gazową
 • N10 – Przepompownia ścieków oczyszczonych
 • N11 – Plac umocniony z wiatą
 • N12 – Biofiltr
 • N13 – Wylot do cieku Kościuszko
 • N14 – Wylot do rzeki Bóbr

II. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Długie

Oczyszczalnia ścieków w Długiem wraz z siecią kanalizacyjną sanitarną na terenie wsi Długie.

Przesył ścieków bytowo – gospodarczych z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie do oczyszczalni ścieków w miejscowości Długie zlokalizowanej na dz. nr 289/5 obręb Długie, odbywa się metodą grawitacyjną oraz ciśnieniową przy udziale czterech przepompowni ścieków:

I. Przepompownia ścieków Długie nr 27
II. Przepompownia ścieków Długie nr 155
III. Przepompownia ścieków Długie nr 160
IV. Zbiorcza przepompownia ścieków Długie nr 141 (dz. nr 293/7)

Podstawowe elementy oczyszczalni ścieków w Wiechlicach stanowią:

 • zbiornik odbioru ścieków dostarczanych transportem asenizacyjnym
 • zbiornik przepompowni ścieków surowych
 • kontenerowa oczyszczalnia biologiczna
 • poletka odwadniające osady
 • wylot do odbiornika
 • budynek obsługowy

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna pracuje według następującej technologii: wstępne podczyszczenie mechaniczne, oczyszczenie biologiczne metodą osadu czynnego.

Oczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są rowem melioracyjnym do rzeki Biała Woda.

Technologia unieszkodliwiania osadów opiera się na naturalnym odwadnianiu i stabilizacji tlenowej na poletkach osadowych.