Przyłączenie do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej

Chcąc skorzystać z możliwości przyłączenia obiektu do lokalnej sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej, musisz dopełnić odpowiednich formalności.

Oto poradnik krok po kroku, jak to zrobić, aby posiadać przyłącze(a) do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej:

KROK 1 – należy wystąpić z wnioskiem do Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Wniosek można pobrać na stronie internetowej SzWiK Sp. z o.o. lub w siedzibie spółki.
KROK 2 – wykonać przyłącze(a) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przyłącze można wykonać we własnym zakresie lub korzystając z usług firmy budowlanej. Wykonanie przyłącza można zlecić również SzWiK Sp. z o.o.
KROK 3 – należy wystąpić z wnioskiem do Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.
KROK 4 – wykonane przyłącze należy zgłosić do odbioru przez pracownika SzWiK Sp. z o.o.
KROK 5 – zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie mapy powykonawczej wykonanego przyłącza.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług SzWiK Sp. z o.o., która oferuje między innymi odpłatne wykonanie przyłączy. Dzięki temu nie muszą Państwo poświęcać dodatkowego czasu związanego z odbiorami oraz ponosić kolejnych kosztów.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Dariuszem Kuśnierkiem – tel. 68 376 59 52.

Wnioski

Zasady wykonywania podłączeń kanalizacyjnych