Ujęcia wody

Spółka eksploatuje cztery ujęcia wody: w Szprotawie, Siecieborzycach, Borowinie i Dzikowicach.

I. Ujęcie wody w Szprotawie zapewnia zaopatrzenie w wodę miasta Szprotawa i miejscowości Nowa Kopernia, Cieciszów, Wiechlice, Henryków, Leszno Górne, Leszno Dolne, Dziećmiarowice, Sieraków, Biernatów, Szprotawka, Polkowiczki, Kartowice, Bobrowice, Pasterzowice. Poniżej przedstawiono jego krótką chcarakterystykę:

 • Ujęcie wód podziemnych znajdujące się w południowej  części miasta Szprotawy przy ul. Kraszewskiego na działkach nr 317/2, 348, 511/2 i 512 obręb Szprotawa;
 • Ujęcie zlokalizowane jest w dolinie rzeki Bóbr na terasie średniej, której wysokość nad poziomem morza wynosi 119 – 123m;
 • Na ujęcie składa się pięć studni wierconych o głębokości od 27 do 32 metrów;
 • Pobór wody następuje przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w obudowach studni,  skąd woda tłoczona jest na Stację Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej w Szprotawie;
 • Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza pobór wody w ilości max 690 m3/h. aktualna wydajność ujęcia wynosi ok. 5 500 m3/d.

II. Ujęcie w Borowinie zaopatrujące w wodę  miejscowość Borowina:

 • Ujęcie wód podziemnych znajdujące się w północnej części wsi Borowina , na działce nr 320/4 obręb Borowina;
 • Ujęcie zlokalizowane jest na tzw. Równinie Szprotawskiej, położone jest na rzędnych 147-148 m n.p.m. W odległości ok. 0,5 km na zachód ujęcia przebiega wododział pomiędzy rzekami Sucha i Rawka które są dopływami rzeki Szprotawa;
 • Na ujęcie składają się dwie studnie wiercone o głębokości  22 i  24 metrów;
 • Pobór wody następuje przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w obudowach studni skąd tłoczona jest na Stację Uzdatniania Wody w Borowinie;
 • Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza pobór wody w ilości max 6 m3/h. aktualna wydajność ujęcia wynosi ok. 50 m3/d.

III. Ujęcie w Dzikowicach zaopatrujące w wodę miejscowość Dzikowice:

 • Ujęcie wód podziemnych znajdującym się w południowej części wsi Dzikowice, na działce nr 266/8 obręb Dzikowice;
 • Ujęcie zlokalizowane jest na tzw. Równinie Szprotawskiej, położone jest na rzędnych 142-144 m n.p.m. bezpośrednio na wschód 0,3 km i na północ 0,5 km od ujęcia przebiega wododział wód powierzchniowych rzek Krowina i Sucha, które są dopływami rzeki Szprotawa;
 • Na ujęcie składają się trzy studnie wiercone o głębokości  39,5 , 42 i 43 metrów;
 • Pobór wody następuje przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w obudowach studni skąd tłoczona jest na Stację Uzdatniania Wody w Dzikowicach;
 • Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza pobór wody w ilości max 8 m3/h. aktualna wydajność ujęcia wynosi ok. 70 m3/d.

IV. Ujęcie w Sicieborzycach zaopatrujące w wodę miejscowości Siecieborzyce, Długie, Witków i Rusinów:

 • Ujęcie wód podziemnych znajdujące się w południowej części wsi Siecieborzyce,  na działce nr 4/28 obręb Siecieborzyce;
 • Ujęcie zlokalizowane jest na tzw. Równinie Szprotawskiej, położone jest na rzędnych 139-141 m n.p.m. w pobliżu rzeki Iławka która jest dopływem rzeki Bóbr;
 • Na ujęcie składają się dwie studnie wiercone o głębokości  58 i  60 metrów;
 • Pobór wody następuje przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w obudowach studni skąd tłoczona jest na Stację Uzdatniania Wody w Siecieborzycach;
 • Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza pobór wody w ilości max 22 m3/h. aktualna wydajność ujęcia wynosi ok. 190 m3/d.