Sieć kanalizacyjna

Na obszarze  Gminy obecnie występują dwa odrębne systemy kanalizacji sanitarnej:

  1. sieć kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szprotawa,
  2. sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie.

W skład aglomeracji Szprotawa wchodzą następujące miejscowości: Szprotawa, Dziećmiarowice, Henryków, Leszno Dolne, Leszno Górne i część wsi Wiechlice (osiedle po byłym lotnisku):

  • Sieć kanalizacji sanitarnej w Szprotawie została wykonana w latach 2013 – 2015 r. w ramach inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa” Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach inwestycji wybudowano 74,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 61,5 km kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy od Ø 160 do Ø 500 i 13 km kanalizacji tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy od Ø 50 do Ø 355. Na sieci znajduje się   28 przepompowni ścieków i 14 lokalnych punktów tłocznych;
  • Sieć kanalizacji sanitarnej w Dziećmiarowicach została wybudowała w 2000 roku, a jej długość wynosi 4,67 km. Sieć składa się z 3,70 km kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy od Ø 160 do Ø 200 i  z 0,97 km kanalizacji tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy Ø 90 i Ø 160. Na sieci znajdują się 2 przepompownie ścieków;
  • Sieć kanalizacji sanitarnej w Lesznie Dolnym została wybudowała w 2001 roku, a jej długość wynosi 9,21 km. Sieć składa się z 2,84 km kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy od Ø 160 do Ø 250 i  z 6,37 km kanalizacji tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy Ø 90 i Ø 160. Na sieci znajdują się 2 przepompownie ścieków;
  • Sieć kanalizacji sanitarnej w Lesznie Górnym została wybudowała w 2003 roku, a jej długość wynosi 11,02 km. Sieć składa się z 7,10 km kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy od Ø 160 do Ø 250 i  z 3,92 km kanalizacji tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy Ø 90 i Ø 160. Na sieci znajdują się 2 przepompownie ścieków;
  • Sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wiechlice – Lotnisko (część wsi Wiechlice) została wybudowała w latach 1994 – 1995 r. i rozbudowana latach 1999 – 2000 r.  a jej długość wynosi 3,85 km. Sieć składa się z 2,92 km kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy od Ø 200 do Ø 250 i z 0,93 km kanalizacji tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy Ø 90 i Ø 160. Na sieci znajdują się 3 przepompownie ścieków.
  • Pierwszy etap sieci kanalizacji sanitarnej w Henrykowie został wybudowany  w 2018 r., i jego długość wynosi około 1,5 km.  Sieć składa się z 889,5 m kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy Ø 200 i z 518,5 m kanalizacji tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy Ø 110. Na sieci znajduje się 1 przepompownia ścieków.

Ścieki zbierane w aglomeracji Szprotawa, odprowadzane są na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Akacjowej w Wiechlicach.

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie została wybudowana w 2012 roku, a jej długość wynosi ok. 18,52 km. Sieć składa się z 13,76 km kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o średnicy od Ø 160 do Ø 300, i z 4,76 km kanalizacji tłocznej wykonanej z rur PE o średnicy od Ø 63 do Ø 90. Na sieci znajdują się 4 przepompownie ścieków. Ścieki są odprowadzane do kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długie.