Wyniki badań jakości ścieków

Jakość ścieków surowych i oczyszczonych jest sukcesywnie badana przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań wykazują, że oczyszczone ścieki spełniają warunki określone w pozwoleniach wodnoprawnych.


Wyniki badań jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w Długiem


Wyniki badań jakości ścieków odpływających z oczyszczalni w  Wiechlicach