Aktualności
Zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców usług zasilanych ze Stacji Uzdatniana Wody w Szprotawie
27.02.2024
Informujemy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej i koniecznością wymiany armatury na centralnym węźle rozdzielczym od 28 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody w postaci obniżonego ciśnienia lub chwilowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców ...
Przebudowa SUW Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice oraz budowa kanalizacji w Henrykowie
26.02.2024
Realizujemy projekt „Przebudowa SUW Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice oraz budowa kanalizacji w Henrykowie” Projekt uzyskał dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury ...
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z HDS
19.02.2024
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego sektorowego na dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2024) samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z HDS zamontowanym na tylnym zwisie ze skrzynią typu otwartego ...
Zapytanie ofertowe na wykonanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Henrykowie w formule zaprojektuj i wybuduj – Postępowanie nr 8
05.02.2024
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego sektorowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Henryków, gmina Szprotawa w formule zaprojektuj i wybuduj” – Postępowanie nr 8 Termin ...
Media o nas
Informacje
Nasze galerie