Podaj stan wodomierza
Podaj stan wodomierza
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie (67-300) przy ulicy Chrobrego 1 w celu realizacji umowy.
Administratorem danych osobowych są Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie, ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 924-190-23-87, REGON REGON 081119198.
Inspektorem Ochrony Danych w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Pan Piotr Ksenycz, tel. +48 693 740 808, adres e-mail: iodo@szwik.pl
Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w powyższym formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.