OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Szprotawie przy ul. Chrobrego dz. nr 544/3 o powierzchni 0,1218 ha.

Nieruchomość składa się z działki położonej w śródmiejskiej części miasta, usytuowanej przy ul. Chrobrego w Szprotawie, na której znajdują się dwa budynki:

- budynek magazynowy o powierzchni 239,33 m2

- budynek warsztatowy o powierzchni 189,35 m2.

Termin składania ofert – do 14.04.2023 r. godz. 13:00.

Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=167