OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 544/4 o powierzchni 0,2955 ha.

Nieruchomość składa się z działki położonej w śródmiejskiej części miasta, usytuowanej przy ul. Chrobrego w Szprotawie, na której znajdują się dwie hale magazynowe o powierzchniach 571,00m2 i 357,00 m2.

Termin składania ofert – do 14.04.2023 r. godz. 12:00

Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=173&id=136