Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie sektorowego zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Termin składania ofert do 12 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.

Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=176&id=118