Zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w miejscowości Leszno Dolne

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 18.05.2022 r. (środa) od godziny 8:00 do godziny 13:00 wystąpią zakłócenia w dostawie wody (obniżenie ciśnienia dostarczanej wody) lub krótkotrwała przerwa w dostawie wody w miejscowości Leszno Dolne dla odbiorców usług zamieszkałych w budynkach:
- od numeru 44 do numeru 53
- od numeru 11 do numeru 13.
Do Państwa dyspozycji pozostaje całodobowe pogotowie wodne pod nr tel. 609 438 923 lub w dni robocze do godz. 15:00 tel. 68 376 59 39.