Grafik dostarczania wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia wyłącznie po przegotowaniu w miejscowościach Siecieborzyce, Długie, Witków i Rusinów 15-19.09.2023 r.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Grafik dostarczania wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia wyłącznie po przegotowaniu Miejscowość 15.09.2023 Piątek 16.09.2023 Sobota 17.09.2023 Niedziela 1. 18.09.2023 Poniedziałek 8:00-14:00 14:00 Siecieborzyce, Długie, Witków Rusinów 19.09.2023 r. Wtorek 9:00 14:00 9:00-14:00 9:00 14:00 8:00 14:00 16:00 20:00 16:00 20:00 8:00-14:00 -14:00 16:00 20:00 16:00 20:00 16:00 20:00 Woda dostarczana będzie Ciągnikiem New olland z cysterną POMOT T-507 do przewozu wody pitnej oraz dwoma samochodami wyposażonymi w zbiorniki MAUZER 1000 litrów.”