Informacja dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca na terenie gminy Szprotawa, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat, znak: WR.RET.070.34.2019.PK z dnia 10 maja 2019 r. stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy.