Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej, kierowca

Prezes Zarządu  Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

"Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej, kierowca
Oczyszczalnia ścieków  Wiechlice"
 
Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.