Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Prezes Zarządu  Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

"Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Stacja Uzdatniania Wody Szprotawa"

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.