Podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy w wysokości 3 547 995 zł

W dniu 30.03.2023 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy w wysokości 3 547 995 zł  na modernizację stacji uzdatniania wody w Siecieborzycach, Borowinie, Dzikowicach oraz budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Henrykowie.

Dzięki uzyskanemu wsparciu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nowoczesne technologie w zakresie produkcji wody wkroczą do naszych obiektów zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Poprawi to jakość usług świadczonych przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.

Dla mieszkańców naszej Gminy, pełni zapału, przystępujemy do realizacji zadań.