Aktualności
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LESZNA GÓRNEGO I BIERNATOWA
10.02.2022
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że: BURMISTRZ WRAZ Z ZARZĄDEM SPÓŁKI PODJELI DECYZJĘ, ŻE ZA OKRES NIEZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NIE BĘDĄ NALICZANE OPŁATY Z TYTUŁU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Ponadto SzWiK Sp. z o. o. po doprowadzeniu jakości wody do wymaganych parametrów ...
Przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w miejscowości Szprotawa przy ulicy Traugutta, Bronka Kozaka oraz przy ulicy Kopernika nr 26 i nr 27
10.02.2022
Informujemy że, w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 11.02.2022 r. (piątek) od godz. 8:00 do godz. 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w miejscowości Szprotawa przy ulicy Traugutta, Bronka Kozaka oraz przy ulicy Kopernika nr 26 i nr 27. Planowana przerwa w dostawie wody wynika ...
Grafik dostarczania wody uzdatnionej w miejscowości Leszno Górne i Biernatów 11-15 luty 2022 r.
10.02.2022
Przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Lesznie Górnym i Biernatowie
09.02.2022
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje mieszkańców Leszna Górnego i Biernatowa, że należy bezwzględnie przestrzegać decyzji NR HK/35/3/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi: woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania ...
Grafik dostarczania wody uzdatnionej w miejscowości Leszno Górne i Biernatów
04.02.2022
Przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Szprotawie przy ulicy Bronka Kozaka od numeru 2 do numeru 4 oraz od numeru 12 do numeru 15
03.02.2022
Informujemy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 03.02.2022 r. (czwartek) nastąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Szprotawie przy ulicy Bronka Kozaka od numeru 2 do numeru 4 oraz od numeru 12 do numeru 15. Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 21:00. Do Państwa dyspozycji ...
Komunikat dla Mieszkańców Leszna Górnego i Biernatowa!
02.02.2022
Informujemy, że od dnia 2 lutego 2022 roku zostały podjęte działania polegające na wzmożonej dezynfekcji wody w sieci wodociągowej – zwiększamy dawkę środka dezynfekującego. Wobec powyższego należy bezwzględnie przestrzegać decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku przydatności ...
Grafik dostarczania wody uzdatnionej w miejscowości Leszno Górne i Biernatów
31.01.2022
Woda z wodociągu publicznego w Dzikowicach jest już przydatna do spożycia
31.01.2022
Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 31 stycznia 2022 r. informujemy, że na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody uzdatnionej pobranej dnia 27.01.2022 r. stwierdza, że jakość wody spełnia wymagania rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r ...
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Borowina
30.01.2022
Informujemy, że w związku z brakiem dostawy prądu do Stacji Uzdatniania Wody w Borowinie, na wskutek awarii sieci energetycznej mogą nastąpić miejscowe problemy z odpowiednim ciśnieniem wody. W celu zachowania ciągłości dostawy wody Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uruchomiła agregat prądotwórczy jako ...
Woda w Dzikowicach warunkowo przydatna do spożycia po przegotowaniu
27.01.2022
Zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu nr HK/4/36/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. informujemy, że związku z wykryciem pojedynczych bakterii z grupy coli na SUW w Dzikowicach od dnia 27.01.2022 r. do odwołania woda dostarczana siecią wodociągową jest warunkowo dopuszczona do spożycia wyłącznie ...
Informacja dla mieszkańców Leszna Dolnego, Bobrowic, Szprotawki i Sierakowa
27.01.2022
Informujemy mieszkańców Leszna Dolnego, Bobrowic, Szprotawki i Sierakowa, że zostały podjęte działania polegające na wzmożonej dezynfekcji wody w sieci wodociągowej zasilanej z przepompowni wody w Lesznie Dolnym. Powodem dezynfekcji jest zła jakość wody w miejscowości Leszno Górne i Biernatów, która jest zasilana ...
Kontrola węzłów wodomierzowych wodomierzy głównych w miejscowości Leszno Górne oraz Biernatów
27.01.2022
Dnia 26.01.2022 r. o godz. 15:08 SzWiK Sp. z o.o. otrzymała mailowo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Żaganiu decyzję nr HK/35/3/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Szprotawie, zaopatrujący miejscowości: ...
Woda w Lesznie Górnym i Biernatowie niezdatna do spożycia!
26.01.2022
Mieszkańcy miejscowości Leszno Górne i Biernatów!Zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu nr HK/35/3/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. informujemy, że od dnia 26.01.2022 r. do odwołania woda dostarczana siecią wodociągową nie nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych, może być ...
Przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Szprotawie przy ulicy Bronka Kozaka od numeru 2 do numeru 4 oraz od numeru 12 do numeru 15
27.01.2022
Informujemy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 27.01.2022 r. (czwartek) nastąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Szprotawie przy ulicy Bronka Kozaka od numeru 2 do numeru 4 oraz od numeru 12 do numeru 15. Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 13:00. Do Państwa dyspozycji ...
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LESZNA GÓRNEGO!
25.01.2022
W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców Leszna Górnego dotyczących złej jakości wody z dnia 23.01.2022 r. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje że, zaistniała sytuacja spowodowana jest zerwaniem tzw. osadu (kamienia) w rurze, które następuje w wyniku awarii na sieci wodociągowej lub gwałtownego poboru ...