Aktualności
przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych przy ul. Kopernika 24 i 25 w Szprotawie
24.02.2022
Informujemy że, w związku z awarią na sieci wodociągowej spowodowaną przez wykonawcę remontu ul. Chodkiewicza w Szprotawie dnia 24.02.2022 r. (czwartek), nastąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych przy ul. Kopernika 24 i 25 w Szprotawie. Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 16:00Do Państwa ...
Do kanalizacji wyrzucamy setki ton odpadów rocznie
24.02.2022
Do kanalizacji wyrzucamy setki ton odpadów rocznie. Prawie każdego dnia ma miejsce przynajmniej jedna awaria.Pamiętajmy, żeby wrzucać odpady tylko do odpowiednich pojemników na śmieci. Dzięki temu zmniejszy się liczba awarii związanych z kanalizacją i poprawi się stan środowiska naturalnego.
Apel do wszystkich odbiorców naszych usług!
17.02.2022
APELUJEMY DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW NASZYCH USŁUG o sprawdzenie, czy posiadają Państwo zawór zwrotny antyskażeniowy przedstawiony na rysunku poniżej.Prosimy o weryfikację poprawności jego działania poprzez wizualne sprawdzenie (wycieki, korozja powierzchni, itp.). Zawór antyskażeniowy powinien być zamontowany za zestawem ...
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY: OPERATOR URZĄDZEŃ-KONSERWATOR NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WIECHLICE
16.02.2022
Prezes Zarządu Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy: "Operator urządzeń-konserwator na oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiechlice". Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w terminie do dnia 18 marca 2022 r. Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=161&id=137 ...
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH, KIEROWCA
15.02.2022
Prezes Zarządu Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy: "Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych, kierowca" Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 18.03.2022 r. Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?id=137
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LESZNA GÓRNEGO I BIERNATOWA!
14.02.2022
1. Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 14.02.2022 r. Spółka informuje, że na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody uzdatnionej pobranej dnia 10.02.2022 r. jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ...
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LESZNA GÓRNEGO I BIERNATOWA
10.02.2022
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że: BURMISTRZ WRAZ Z ZARZĄDEM SPÓŁKI PODJELI DECYZJĘ, ŻE ZA OKRES NIEZDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NIE BĘDĄ NALICZANE OPŁATY Z TYTUŁU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Ponadto SzWiK Sp. z o. o. po doprowadzeniu jakości wody do wymaganych parametrów ...
Przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w miejscowości Szprotawa przy ulicy Traugutta, Bronka Kozaka oraz przy ulicy Kopernika nr 26 i nr 27
10.02.2022
Informujemy że, w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 11.02.2022 r. (piątek) od godz. 8:00 do godz. 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w miejscowości Szprotawa przy ulicy Traugutta, Bronka Kozaka oraz przy ulicy Kopernika nr 26 i nr 27. Planowana przerwa w dostawie wody wynika ...
Grafik dostarczania wody uzdatnionej w miejscowości Leszno Górne i Biernatów 11-15 luty 2022 r.
10.02.2022
Przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Lesznie Górnym i Biernatowie
09.02.2022
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje mieszkańców Leszna Górnego i Biernatowa, że należy bezwzględnie przestrzegać decyzji NR HK/35/3/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi: woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania ...
Grafik dostarczania wody uzdatnionej w miejscowości Leszno Górne i Biernatów
04.02.2022
Przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Szprotawie przy ulicy Bronka Kozaka od numeru 2 do numeru 4 oraz od numeru 12 do numeru 15
03.02.2022
Informujemy że, w związku z awarią na sieci wodociągowej dnia 03.02.2022 r. (czwartek) nastąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców usług zamieszkałych w Szprotawie przy ulicy Bronka Kozaka od numeru 2 do numeru 4 oraz od numeru 12 do numeru 15. Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 21:00. Do Państwa dyspozycji ...
Komunikat dla Mieszkańców Leszna Górnego i Biernatowa!
02.02.2022
Informujemy, że od dnia 2 lutego 2022 roku zostały podjęte działania polegające na wzmożonej dezynfekcji wody w sieci wodociągowej – zwiększamy dawkę środka dezynfekującego. Wobec powyższego należy bezwzględnie przestrzegać decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku przydatności ...
Grafik dostarczania wody uzdatnionej w miejscowości Leszno Górne i Biernatów
31.01.2022
Woda z wodociągu publicznego w Dzikowicach jest już przydatna do spożycia
31.01.2022
Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 31 stycznia 2022 r. informujemy, że na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody uzdatnionej pobranej dnia 27.01.2022 r. stwierdza, że jakość wody spełnia wymagania rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r ...
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Borowina
30.01.2022
Informujemy, że w związku z brakiem dostawy prądu do Stacji Uzdatniania Wody w Borowinie, na wskutek awarii sieci energetycznej mogą nastąpić miejscowe problemy z odpowiednim ciśnieniem wody. W celu zachowania ciągłości dostawy wody Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uruchomiła agregat prądotwórczy jako ...