Szanowni Mieszkańcy miejscowości Długie

Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, związanymi z zakończeniem inwestycji dotyczącej zaopatrzenia w wodę miejscowości Długie ze Stacji Uzdatniania Wody w Siecieborzycach, w dniach 10 i 11 maja 2023 roku, nastąpi wyłączenie dostawy wody oraz tymczasowe pogorszenie jej jakości.

Pogorszenie jakości wody spowodowane będzie wstrzymaniem oraz zmianą kierunku przepływu dostarczanej wody, w wyniku czego może nastąpić zerwanie tzw. osadu (kamienia) w rurze co skutkować będzie dostawą wody o pogorszonej barwie i mętności.

W przypadku pogorszenia jakości wody spowodowanego zerwaniem w/w osadu Spółka będzie płukać sieć wodociągową do momentu uzyskania odpowiedniej jakości wody.

Do Państwa dyspozycji pozostaje całodobowe pogotowie wodne pod nr tel. 609 438 923 lub w dni robocze do godz. 15:00 tel. 68 376 59 39.