Woda w Siecieborzyach, Długiem, Witkowie i Rusinowie jest niezdatna do spożycia!

Mieszkańcy miejscowości: Siecieborzyce, Długie, Witków i Rusinów!


Zgodnie z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu nr HK/60/677/2023 z dnia 14 września 2023 r. informujemy, że w związku z wykryciem bakterii z grupy coli na SUW w Siecieborzycach (mniej niż 3 jtk/100ml) i bakterii z grupy coli (4 jtk/100ml) oraz Enterokoków kałowych (mniej niż 3 jtk/100ml) na Przepompowni Wody w Długiem:
od dnia 14.09.2023 r. (czwartek) do odwołania woda dostarczana siecią wodociągową nie nadaje się do spożycia i do celów gospodarczych, może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych tj. WC.
Do czasu uzyskania pozytywnych analiz wody uzdatnionej z sieci wodociągowej, woda przeznaczona do spożycia po przegotowaniu będzie dostarczana w stacjonarnych pojemnikach oraz beczkowozem do przewozu wody pitnej.
Do Państwa dyspozycji pozostaje całodobowe pogotowie wodne pod nr tel. 609 438 923 lub do godz. 15:00 tel. 68 376 59 39.

 

 Decyzja nr HK/60/677/2023 z dnia 14 września 2023 r.

 Sprawozdanie z badań nr OL-LMiP-1549/1550/2023 a dnia 14.09.2023 r.