Woda w Siecieborzycach, Długiem, Witkowie i Rusinowie jest przydatna do spożycia

Mieszkańcy miejscowości: Siecieborzyce, Długie, Witków i Rusinów!

Zgodnie z Oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr HK.903.115.2023 oraz Komunikatem nr 26/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 20 listopada 2023 r. informujemy, że jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

W związku z powyższym od dnia 20.11.2023 r. woda z sieci wodociągowej JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przeprasza mieszkańców za wszelkie niedogodności spowodowane nieprzydatnością wody do spożycia.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 20.11.2023 r.