ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE INWESTYCJI PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W HENRYKOWIE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego sektorowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Henryków, gmina Szprotawa w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Termin składania ofert do 07.06.2023 r. do godz. 11:00

Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=175&id=118