Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy SUW w m. Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice w formule zaprojektuj i wybuduj – Postępowanie nr 4

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego sektorowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice w formule zaprojektuj i wybuduj” – Postępowanie nr 4.

Termin składania ofert do 25 września 2023 r. do godz. 11:00

Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=196&id=118