Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy SUW w miejscowościach: Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego sektorowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Termin składania ofert do 30 maja 2023 r.

Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=174